VETENSKAPLIG SAMMANKOMST

Torsdagen den 20 maj 2021

Digitalt möte för kontaktsjuksköterskor inom onkologi och urologi ”Fysiskt och psykiskt välmående hos den prostatcancersjuka mannen”

Astellas Pharma Nordic *), will process as data controller the personal information stated above in order to document your attendance at this event. We respect your right to privacy. You can read more about how we use your personal information, and how you can exercise your privacy rights, in our Event Privacy Notice

*) For the purpose of this attendee list, “Astellas Pharma Nordic” shall mean Astellas Pharma a/s (Denmark), Astellas Pharma AB (Sweden), Astellas Pharma (Norway) and Astellas Pharma A/S, filial in Finland (Finland).


    
     
   

ONC_2021_0024_SE  03.2021