Utredning och behandling vid urologisk sjukdom

Tisdag 24 oktober 2023
Onsdag 15 november 2023
kl. 12:00 -13:00

Webinar – länk mailas ut några dagar innan föreläsningen

 

The registration for this meeting is closed.
For late registration, please contact Karin Kaijser on karin.kaijser@astellas.com

MAT-NC-NON-2022-00007