Rehabilitering af patienter
med prostatakræft

SPOTLIGHT

I løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 inviterer vi til en række webinars, der sætter SPOTLIGHT på forskellige aspekter af rehabiliteringen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens opdaterede kliniske retningslinje1.

 

Du kan deltage i alle møderne, men du er også velkommen til at vælge et eller flere, som er mest relevante i forhold til din dagligdag med patienterne.

__________________________________________________________________________

1. Rehabilitering af patienter med prostatakræft. National klinisk retningslinje. 2021. Kan downloades her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NKR-Rehabilitering-af-patienter-med-prostatakraeft

Det handler om liv
– ikke bare overlevelse 

Prostatakræft er en livsomvæltende sygdom med store fysiske og psykiske konsekvenser.

Rehabilitering er et vigtigt element på vejen til et godt liv
Det understreges af Sundhedsstyrelsens opdaterede kliniske retningslinje om rehabilitering af patienter med prostatakræft1. Hos Astellas Pharma støtter vi op om rehabiliteringen med en serie webinars, der sætter spotlight på forskellige temaer, og et katalog af værktøjer og brochurer til dit samarbejde med patienten.

Vil du med til webinar om
sex og bækkenbund den
14. oktober?

1. Rehabilitering af patienter med prostatakræft. National klinisk retningslinje. 2021. Kan downloades her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NKR-Rehabilitering-af-patienter-med-prostatakraeft

OBS!

Tilmelding efter aftale med ledelsen og gældende regionsaftaler.
Arrangementet fører ikke andre forpligtelser med sig, end deltagelse i selve arrangementet.

Pia Høj
Key Account Manager
– Onkologi Vest
Mobil: 4056 5642
Mail: pia.hoj@astellas.com

Mette Brydensholt
Key Account Manager
– Onkologi Øst
Mobil: 2889 0196
Mail: mette.brydensholt@astellas.com

Astellas Pharma a/s er dataansvarlig for behandling af ovennævnte oplysninger. Vi respekterer din ret til fortrolighed. Du er tidligere blevet orienteret af IQVIA om, hvordan dine personoplysninger behandles, se www.onekey.iqvia.com. Du kan også læse mere om Astellas’ fortrolighedspolitik og, hvordan du kan udøve dine rettigheder på http://policy.astellas.dk/dk-privacy-notice-hcp/.

Arrangør: Astellas Pharma a/s Arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter arrangørens opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.