Rehabilitering af patienter
med prostatakræft

SPOTLIGHT på fysisk træning

Webinar

28. oktober 2021 kl. 17:00

I Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinje for rehabilitering af prostatakræft er der fokus på fysisk træning fordi kastrationsbaseret behandling kan føre til reduceret muskelmasse, større frakturrisiko og øget fedtvæv1. Patientens livskvalitet kan samtidig påvirkes i negativ retning1. Derfor anbefales det, at patienter i kastrationsbaseret behandling tilbydes superviseret træning1.

Vi sætter ekstra spotlight på betydningen af superviseret træning, og på hvordan patienten kan komme godt i gang og fortsætte med træningen. Webinaret ledes af lægerne Mats Börjesson og Peter Busch Østergren.

Agenda:
Webinar 2: Tirsdag den 28. oktober 2021: Prostatacancer – superviseret træning
17:00: Velkomst og introduktion
17:05: Fysisk aktivitet hos cancerpatienter v/ kardiolog Mats Börjesson, Göteborg
17:40: Evidens for træning v/ 1. reservelæge Peter Busch Østergren, Herlev Hospital
18:15: Diskussion
18:30: Afslutning

Vil du med til webinar om
fysisk træning den
28. oktober?

Praktiske oplysninger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Pia Høj
Key Account Manager
– Onkologi Vest
Mobil: 4056 5642
Mail: pia.hoj@astellas.com

Mette Brydensholt
Key Account Manager
– Onkologi Øst
Mobil: 2889 0196
Mail: mette.brydensholt@astellas.com

1. Rehabilitering af patienter med prostatakræft. National klinisk retningslinje. 2021. Kan downloades her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NKR-Rehabilitering-af-patienter-med-prostatakraeft


Information om prostatakræft og sex

Astellas tilbyder støtte til dialogen med patienter om fysisk træning
Vi har bl.a. udviklet NEXT-programmet, der kan støtte op omkring den superviserede træning og være med til at sikre, at patienterne fortsætter med træningen på en nem og enkel måde.
NEXT programmet består af en hjemmeside, app og brochurer plus støttematerialer til dit samarbejde med patienterne.
Se mere på https://next-move.me/

På NEXT hjemmesiden kan du og dine patienter downloade forskellige brochurer omkring træning.
Kontakt Astellas Pharma for at bestille printede brochurer vedrørende træning eller download digitale versioner på NEXT hjemmesiden.

Brochurer til patienten

                   

Brochurer til sundhedspersonalet

          

Præsentation af NEXT programmet

OBS!

Tilmelding efter aftale med ledelsen og gældende regionsaftaler.
Arrangementet fører ikke andre forpligtelser med sig, end deltagelse i selve arrangementet.

Astellas Pharma a/s er dataansvarlig for behandling af ovennævnte oplysninger. Vi respekterer din ret til fortrolighed. Du er tidligere blevet orienteret af IQVIA om, hvordan dine personoplysninger behandles, se www.onekey.iqvia.com. Du kan også læse mere om Astellas’ fortrolighedspolitik og, hvordan du kan udøve dine rettigheder på http://policy.astellas.dk/dk-privacy-notice-hcp/.

Arrangør: Astellas Pharma a/s Arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter arrangørens opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.