Rehabilitering af patienter
med prostatakræft

SPOTLIGHT på implementering af retningslinje

Webinar

1. marts 2022 kl. 17:00

Webinar om den opdaterede kliniske retningslinje fra Sundhedsstyrelsen med SPOTLIGHT på implementering og praktiske eksempler¹.

Som afslutning på møderækken SPOTLIGHT sætter vi i det 6. og sidste webinar fokus på anvendelsen af retningslinjen i klinisk praksis. Det gør vi gennem en række oplæg og diskussioner om retningslinjen, og eksempler med praktiske erfaringer fra landets prostatakræftafdelinger. Webinaret ledes af overlæge Andreas Røder.

Vi zoomer ind på barriererne for at implementere retningslinjen og stiller nogle kritiske, afsluttende spørgsmål til diskussion i plenum:

  • Hvad er der ikke taget højde for i retningslinjerne?
  • Hvem bør inddrages for at sikre omsætning fra tanke til handling?

Præliminær agenda:
Webinar 6: Tirsdag den 1. marts 2022: Prostatacancer – Implementering af retningslinje – fra tanke til handling
17:00: Velkomst v/ chairman Andreas Røder
17:05: Overvejelserne fra Sundhedsstyrelsens side ifht opdatering af retningslinjen, v/TBC
17:20: Tanker fra SST udvalg, v/TBC
17:40: Implementering og ideer fra afdelingerne, v/TBC
17:50: Ansvar primær/sekundær sektor
18:00: Hvad er IKKE taget højde for i retningslinjen
18:15: Hvem bør inddrages for at sikre omsætning fra tanke til handling?
18:30: Afslutning

Vil du med til webinar om
implementering af retningslinje den
1. marts?

Praktiske oplysninger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Pia Høj
Key Account Manager
– Onkologi Vest
Mobil: 4056 5642
Mail: pia.hoj@astellas.com

Mette Brydensholt
Key Account Manager
– Onkologi Øst
Mobil: 2889 0196
Mail: mette.brydensholt@astellas.com

1. Rehabilitering af patienter med prostatakræft. National klinisk retningslinje. 2021. Kan downloades her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NKR-Rehabilitering-af-patienter-med-prostatakraeft

OBS!

Tilmelding efter aftale med ledelsen og gældende regionsaftaler.
Arrangementet fører ikke andre forpligtelser med sig, end deltagelse i selve arrangementet.

Astellas Pharma a/s er dataansvarlig for behandling af ovennævnte oplysninger. Vi respekterer din ret til fortrolighed. Du er tidligere blevet orienteret af IQVIA om, hvordan dine personoplysninger behandles, se www.onekey.iqvia.com. Du kan også læse mere om Astellas’ fortrolighedspolitik og, hvordan du kan udøve dine rettigheder på http://policy.astellas.dk/dk-privacy-notice-hcp/.

Arrangør: Astellas Pharma a/s Arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter arrangørens opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.