Rehabilitering af patienter
med prostatakræft

SPOTLIGHT på depression og sorg

Webinar

25. januar 2022 kl. 17:00

Som beskrevet i Sundhedsstyrelsens opdaterede kliniske retningslinje om rehabilitering af patienter med prostatakræft kan sygdommen medføre en stor psykologisk belastning og øget risiko for depression og selvmord¹. Det kan derfor overvejes om nogle patienter har behov for udredning omkring depression¹.

Astellas Pharma støtter om denne anbefaling med et webinar der sætter spotlight på håndtering af psykiske problemer hos patienter med prostatakræft. Webinaret ledes af Hans Mørch og Kristoffer Marså.

Agenda:
Webinar 5:
Tirsdag den 25. januar 2022: Prostatacancer – depression og sorg
17:00: Velkomst og introduktion
17:05: Depression. Diagnosticering og intervention v/ psykiater Hans Mørch, Bispebjerg Hospital
17:50: Sorg over tab af manddom v/ Kristoffer Marså
18:15: Diskussion
18:30: Afslutning

Vil du med til webinar om
depression og sorg den
25. januar?

Praktiske oplysninger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Pia Høj
Key Account Manager
– Onkologi Vest
Mobil: 4056 5642
Mail: pia.hoj@astellas.com

Mette Brydensholt
Key Account Manager
– Onkologi Øst
Mobil: 2889 0196
Mail: mette.brydensholt@astellas.com

1. Rehabilitering af patienter med prostatakræft. National klinisk retningslinje. 2021. Kan downloades her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NKR-Rehabilitering-af-patienter-med-prostatakraeft

OBS!

Tilmelding efter aftale med ledelsen og gældende regionsaftaler.
Arrangementet fører ikke andre forpligtelser med sig, end deltagelse i selve arrangementet.

Astellas Pharma a/s er dataansvarlig for behandling af ovennævnte oplysninger. Vi respekterer din ret til fortrolighed. Du er tidligere blevet orienteret af IQVIA om, hvordan dine personoplysninger behandles, se www.onekey.iqvia.com. Du kan også læse mere om Astellas’ fortrolighedspolitik og, hvordan du kan udøve dine rettigheder på http://policy.astellas.dk/dk-privacy-notice-hcp/.

Arrangør: Astellas Pharma a/s Arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter arrangørens opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.