Registrering for Nurse Academy

Onsdagen den 1 september 2021 kl. 8:30-15:45

Denna inbjudan har skickats till: Verksamhetschefer och sjuksköterskor på arbetsplatsen samt berörda läkemedelkommittéer.
Vänligen besvara följande frågor innan registrering:

    
     
   

XTD_2021_0031_SE 06.2021