Registrering för Nurse Academy

Torsdag den 19 maj 2022 kl. 8:30-15:30

Denna inbjudan har skickats till: Verksamhetschefer och sjuksköterskor på arbetsplatsen samt berörda läkemedelkommittéer.

Vänligen besvara följande frågor innan registrering:

    
     
   

ONC_2022_0026_SE 03.2022