Läkemedel hos äldre – polyfarmaci och LUTS

Digital föreläsning

Tisdag den 26 april 2022 kl. 12:00-13:00 alt 17:00-18:00

Registreringen är stängd. Om du önskar att delta på ett av mötena, kan du kontakta Petra Björknesjö på mail; petra.bjorknesjo@astellas.com, eller telefon; 0735-51 57 79

BET_2022_0007_SE